Muziekproject basisscholen

Brassband Pro Rege komt al jaren in Heerenveen met haar scholenproject op de basisscholen om kinderen enthousiast te maken voor de blaasmuziek. Vorig schoolseizoen heeft docent koper Wilbert Zwier kennismakingslessen gegeven op basisschool De Burcht (Skoatterwâld) en de Roerganger in Heerenveen. Het doel van het scholenproject is om de kinderen op de basisschool op een laagdrempelige manier binnen de school in aanraking te laten komen met het bespelen van een muziekinstrument. Zo hopen wij kinderen enthousiast te kunnen maken voor muziekles om vervolgens lid te worden van ons jeugdorkest (C-orkest).

Met ingang van schoolseizoen 2018-2019 worden deze scholenprojecten uitgevoerd in samenwerking met Ateliers Majeur, het cultuurplatform in Heerenveen dat een faciliterende functie heeft. Ateliers Majeur streeft er naar om elk kind onder schooltijd kennis te laten maken met kunst- en cultuureducatie. Dit doet Ateliers Majeur met de korte oriëntatiecursus ‘Kunstatelier’ voor kinderen van 6-12 jaar op maar liefst 17 scholen/locaties in de gemeente Heerenveen.  Onze docent koper Martine Reijenga verzorgt in dit kader de muzieklessen van een aantal Kunstateliers. Er zijn gedurende het schooljaar 4 atelierrondes. Elk atelier bestaat uit 4 lessen van 1 uur. Deelname aan het Kunstatelier is gratis. Meer informatie over het Kunstatelier vindt u op de website van Ateliers Majeurs: https://ateliersmajeur.nl/cursussen/kunstateliers

Wanneer uw zoon of dochter na dit Kunstatelier binnen de basisschool verder wil gaan met muziekles, dan kan dit bij Brassband Pro Rege. Voor informatie over de kosten hiervan, verwijzen wij u graag naar het tabblad ‘Muzieklessen’.