C-orkest

 

Het C-orkest van Pro Rege bestaat uit een groep jonge enthousiaste muzikanten. Deze jongste jeugd stroomt vaak in via de scholenprojecten die door Pro Rege zelf worden georganiseerd of via de Blaasateliers die door Ateliers Majeur op de basisscholen in de gemeente Heerenveen worden gehouden. Ook kunnen kinderen zich natuurlijk individueel aanmelden voor muzieklessen. 

De kinderen die zich aanmelden bij Pro Rege krijgen in eerste instantie alleen één keer per week muziekles. En, na een tijdje mogen deze leerlingen dan meespelen in het C-orkest. 

Het C-orkest bestaat op dit moment uit zo’n 15 kinderen. Elke dondermiddag repeteert het orkest in het repetitiegebouw onder leiding van Mariska Postma. Ook zijn er vaak een paar leden van het B-orkest bij de repetities aanwezig om de jongste kinderen te helpen.

Optreden doet het C-orkest ook! Dit varieert bijvoorbeeld van een optreden in de Rinkelbom bij het Cultuurklank Festival, bij de Sinterklaasintocht en tijdens het jaarlijks verenigingsconcert van Pro Rege. 

 

Vanuit het C-orkest wordt al snel doorgestroomd naar het B-orkest.

De repetitie is op donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur.