Bestuur

Het bestuur van Chr. Brassband Pro Rege wordt gevormd door de volgende personen.

Jacoba Dijkstra (voorzitter)
Hielke Wijnstra (secretaris)
Klaas van der Glas (penningmeester)
Lotte Schiphorst
Klara de Haan
Aly Claus

Correspondentie kan worden gericht aan het secretariaatsadres:

Chr. Brassband Pro Rege,
p/a Jonkvrouw 28,
8607 GS SNEEK