Bestuur

Het bestuur van Chr. Brassband Pro Rege wordt gevormd door de volgende personen.

Bert Henneveld (voorzitter)
Janienke Knol (secretaris)
Lianne Hovius (2e secretaris)
Cor Jan de Graaf (penningmeester)
Wendy Postma (algemeen bestuurslid)

Correspondentie kan worden gericht aan het secretariaatsadres:

Chr. Brassband Pro Rege
p/a  Anjelierstraat 4
8441 EK  HEERENVEEN