Bestuur

Het bestuur van Chr. Brassband Pro Rege wordt gevormd door de volgende personen.

Bert Henneveld (voorzitter)
Janienke Knol (secretaris/coördinator B-orkest )
Lianne Hovius (2e secretaris)
Cor Jan de Graaf (penningmeester)
Jolanda Bergsma (algemeen bestuurslid/coördinator A-orkest)
Jorrit ten Hoeve (algemeen bestuurslid)

 

Correspondentie kan worden gericht aan het secretariaatsadres:

Chr. Brassband Pro Rege
p/a  Anjelierstraat 4
8441 EK  HEERENVEEN