Afgelopen maandag was de laatste les van ons jeugdproject “van toeten en blazen”.

24 kinderen zijn een aantal weken geleden begonnen met het leren bespelen van de cornet. Ze hebben het scholenproject maandag afgesloten met een openbare les waarbij ouders en andere genodigden konden luisteren naar wat ze al konden. Ze kregen een oorkonde/certificaat van deelname aan het jeugdproject “van toeten en blazen.

We hopen dat we iedereen die meedeed enthousiast hebben kunnen maken om bij ons te komen spelen! Onze dank is groot aan onze koperdocente Martine Reijenga voor haar enthousiasme tijdens het verzorgen van de lessen, en aan de gemeente Heerenveen voor het beschikbaar stellen van een subsidie waardoor wij dit scholenproject kunnen organiseren.

In januari bezoeken we opnieuw een aantal scholen. Hier gaan we dan weer een gastles verzorgen en ook deze kinderen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het jeugdproject “van toeten en blazen”.