Op Maandag 19 september heeft Martine Reijenga een erg leuke gastles verzorgd op het Slingertouw voor de groepen 5 en 6. Met onderstaand filmpje hebben we de kinderen laten horen en zien dat er bij Pro Rege ook kinderen spelen van ongeveer dezelfde leeftijd.  Alle kinderen kregen een cornet of bugel in handen en hebben al een aantal noten en ritmes kunnen blazen. De kinderen deden enthousiast mee en we hebben al veel talent gespot.

Na de gastles kreeg iedereen een potlood en inschrijfformulier mee voor het jeugdproject “van toeten en blazen”. Dit project start 3 oktober en bestaat uit totaal vier  muzieklessen. Onze dirigent Martine Reijenga gaat deze 4 muzieklessen geven in ons repetitiegebouw. We bieden deze 4 lessen gratis aan, omdat we hiervoor subsidie hebben gekregen van de gemeente Heerenveen.

Ook de kinderen van de groepen 5 en 6 van de Hoeksteen en de Roerganger kunnen zich voor dit project aanmelden. Maandag 26 september gaan we bij deze scholen een gastles doen. We willen alle scholen alvast bedanken voor de gastvrijheid.

We hopen dat veel kinderen enthousiast zijn na de gastles en zich gaan opgeven voor dit project.