Op 10 oktober jl., de Dag van de Duurzaamheid, hebben de jeugdleden van brassband Pro Rege in het kader van de actie Schoon Belonen zwerfafval opgeruimd in hun eigen wijk. De jonge muzikanten zullen de komende twee jaar 1 x per maand de handen uit de mouwen steken in de wijk rondom het verenigingsgebouw aan de Binnenweg.

Het project Schoon Belonen is een initiatief van de gemeente Heerenveen, waarbij alle maatschappelijke organisaties zich hebben kunnen aanmelden om gedurende twee jaar een schoongebied te beheren om zo extra inkomsten te genereren. De jeugd van Pro Rege kan nu bijvoorbeeld nieuwe bladmuziek aanschaffen. Zo snijdt het mes aan twee kanten: met z’n allen zorgen voor een schone leefomgeving én een extra zakcentje verdienen voor de muziekvereniging.

De volgende opruimdag is gepland op 13 november a.s.