Jeugd Pro Rege speelt de sterren van de hemel op Federatiefestival

Het jeugdorkest van Brassband Pro Rege (Pro Rege B) onder leiding van dirigent Martine Reijengawas op zaterdag 4 november 2017 in Ateliers Majeur van de partij op het Federatiefestival van degemeente Heerenveen. Ieder jaar laten de muziekverenigingen uit de gemeente Heerenveen op dezeavond van zich horen door 3 of 4 muziekstukken te spelen. Er waren in totaal 6 deelnemendeorkesten.

Pro Rege B speelde naast ‘Barnard Castle’ van Goff Richards en ‘Crazy Music in the Air’ van Jacob deHaan, het stuk ‘Chorale Variations’ van Jan de Haan. Van iedere band werd één uitvoeringbeoordeeld, Pro Rege B had hiervoor het laatstgenoemde werk aangedragen. Jurylid Tseard Verbeekwas onder de indruk van de al geconcentreerde en enthousiaste uitvoering door de jeugd van dittoch wel pittige muziekstuk.

Op de foto het voltallige B-orkest.